Welkom op de website

FK Palingroken

FK Ielrikjen

Tjalleberd

 • Voorwoord Frysk Kampioenskip Ielrikjen

  Beste Rikkers,

   

  We kunnen terug kijken naar een geslaagde editie van 2016: prachtig weer, een grote bezoekersaantal die erg genoten van het evenement, een gezellige drukte in de feesttent en niet onbelangrijk een spannende wedstrijd met een hoge kwaliteit aangeleverd paling aan de jury waardoor de verschillende prijswinnaars erg dicht bij elkaar zitten.

  Tevens was er voor het eerst een heuse Masterclass waarin de kneepjes van het palingroken uitgelegd werd aan een tiental deelnemers.

   

  In de afgelopen periode is het bestuur weer druk bezig met de komende editie die op  zaterdag 26 augustus 2017 zal gaan plaatsvinden en waarvoor het inschrijfformulier op de site te vinden is. Naast het organiseren van deze unieke wedstrijddag zijn we als bestuur ook op de achtergrond bezig met het benaderen van, nieuwe,  sponsoren zodat we de entree- en parkeerkosten kosteloos kunnen houden, het verzorgen van amusement op de wedstrijddag in de vorm muziek en misschien wel wat dans en het optimaliseren van het wedstrijdreglement waarvan de aangepaste versie ook op de website te vinden is.

  Op basis van de enthousiaste reacties van de deelnemers aan de Masterclass 2016 van het afgelopen jaar hebben we als bestuur besloten ook voor de komende edities een Masterclass te  organiseren zodat naast de kennisoverdracht we ook een kweekvijver bieden voor toekomstige deelnemers en hoe leuk zou het zijn dat in de komende jaren we wedstrijdwinnaars kunnen huldigen die ooit een Masterclass bij ons gevolgd hebben.

   

  Ten slotte wensen wij iedereen in de aanloop naar de 24ste editie alle goeds toe en hopen alle deelnemers van afgelopen jaar en natuurlijk ook nieuwe deelnemers te mogen verwelkomen op de 26ste augustus aanstaande op de Kluft in Tjalleberd.

   

  Het bestuur.

 • Uitnodiging FK Palingroken

   

   

  Tjalleberd, juni 2017

  Betreft: Uitnodiging

   

   

  Beste palingroker,

   

  Voor de 24ste keer organiseert "Stichting Frysk Kampi¬oenskip Ielrikjen" het officiële Friese Kampioenschap Palingroken op zaterdag 26 augustus 2017 aan de Kluft in Tjalleberd.

   

  "Stichting Frysk Kampioenskip Ielrikjen" nodigt palingrokers uit zich aan te melden voor dit kampioenschap. Ook vragen wij u, of u vrienden en/of kennissen heeft die ook graag een keer mee willen doen: MELDT U AAN.

  Er liggen naast de fraaie wisselbokaal "De skiere iel", ook aantrekkelijke geldprijzen voor de beste rokers klaar. Ook hebben we dit jaar weer een schoonheidsprijs voor de deelnemer die de mooiste of meest originele stand heeft.

   

  U bent deelnemer als u vóór 1 augustus € 15,- over maakt op:

  • IBAN rekeningnummer NL48RABO0326435425 Rabobank Heerenveen
  • t.n.v. "Stichting Frysk Kampioenskip Ielrikjen"
  • onder vermelding van naam en adres

  Restitutie vindt niet plaats en met inschrijving onderschrijft u de reglementen.

   

  Een van onze hoofdsponsoren, Troelstra Aquacultuur in Rohel is bereid de deelnemers aan het Fries Kampioenschap Palingroken tegen een speciale prijs paling te leveren. Geïnteresseerde rokers kunnen zich melden bij Troelstra Aquacultuur, telefoonnummer (0513) 55 21 21 en aangeven dat men meedoet aan het Fries Kampioenschap Palingroken om te profiteren van deze speciale aanbieding. Tevens kunnen dan de vervolgafspraken over, wanneer afhalen, welke hoeveelheid etc, worden gemaakt.

   

  Wij als bestuur hopen dit jaar weer een fantastisch kampioenschap te organiseren.

  We rekenen op uw medewerking met top kwaliteit paling.

  Honderden bezoekers in 2016 geven ons een extra stimulans om deze Friese traditie in ere te houden.

ONTWERP DOOR OSCOM