FK Ielrikjen

Tjalleberd

Welkom op de website

FK Palingroken

 • De Club van 25

  Op zaterdag 25 augustus 2018 organiseert de Stichting Fries Kampioenschap Palingroken voor de 25ste keer het Fries Kampioenschap Palingroken.

   

  Een evenement waarbij jaarlijks een trouwe schare liefhebbers op af komen om te kijken, te proeven en getuigen te zijn van de wedstrijd die leidt tot de Friese palingrook-kampioen. Want naast gezelligheid en vrolijkheid heerst er een gezonde concurrentie onder de verschillende deelnemers om die dag gehuldigd te worden als Fries kampioen.

   

  U zult begrijpen dat een dergelijk evenement de nodige kosten met zich mee brengt en omdat we alles kunnen organiseren met vrijwilligers de bezoekers gratis toegang bieden en gratis laten parkeren, zijn we volledig afhankelijk van bereidwillige sponsoren.

   

   Tijdens de wedstrijd zorgen we voor vermaak voor jong en oud in de vorm van het gratis laten schminken van de jongste jeugd, een optreden van een shanti koor uit de omgeving en elke editie proberen we een vrolijke noot in te brengen.

   

  Gelukkig lukt ons het elk jaar weer om de kosten en uitgaven in evenwicht te houden, maar met dit jaar de 25ste editie in gedachten, zijn we op zoek naar particulieren die ons willen ondersteunen middels hun deelname aan de club van 25. Zodat wij de 25ste editie extra feestelijk kunnen laten verlopen.

   

  U kunt ons helpen door lid worden van deze club van 25, door een sponsorbedrag van

  € 25,00 te betalen.

   

  Naast onze wel gemeende dank zal uw deelname aan de club van 25 ook kenbaar gemaakt worden middels een uniek herinneringsbord wat tijdens de wedstrijddag een prominente plek zal krijgen.

   

  Via het contactformulier kunt u uw gegevens noteren en het bedrag kunt u contant afrekenen of het sponsor-bedrag overmaken op ons rekeningnummer:

  NL48 RABO 0326 435 425 tnv Stichting Fries Kampioenschap Palingroken en vzv uw naam-gegevens en woonplaats.

   

  Vanzelfsprekend kunnen wij als bestuur u nader willen informeren over de club van 25,

  u kunt u ons bereiken via onze website:

  www.fkpalingroken.nl  middels een terugbel notitie of rechtstreeks op onze mobiel:

   

  Henk van der Werf  06 201 372 99

  Annie Osinga   06 516 190 50

  Hans Halman  06 577 795 48

  Jetse Hoen   06 424 136 63

  Nico Schoonen 06 496 122 50

   

  Alvast bedankt voor uw interesse voor deelname aan onze club van 25. Wij zullen u graag verwelkomen en met uw financiële bijdrage de 25ste editie een extra feestelijk tintje geven.

   

 • Foto's 2017

 • Voorwoord Frysk Kampioenskip Ielrikjen

  Tjonge jonge, wat hadden we weer een fantastische dag!

  Terwijl ik dit schrijf, is het buiten vies druilerig weer, waait er een gure wind en lijkt het niets op jongstleden 26 augustus. Als je de foto’s van die wedstrijddag op de site bekijkt dan zie je vrolijke gezichten, serieuze wedstrijdrokers, heerlijk zomerweer, voldoende wind om de rook te doen verwaaien en een gezellige drukte (op basis van de uitgedeelde programmaboekjes zo rond de 1.200 bezoekers).

   

  Dit jaar, onze 24ste editie, waren er bijna 60 deelnemers die het met hun hoge kwaliteit van aangeleverde wedstrijdpaling voor een spannende wedstrijd zorgde en het daardoor voor de jury moeilijk maakte. De verschillen waren ook dit jaar weer bijzonder klein. Op de derde plaats is D. de Haan geëindigd met een totaal puntenaantal van 284. De tweede plaats was voor W. de Vries met een totaalpuntenaantal van 288 punten. En  de uiteindelijke winnaar werd Siebrand de Roos met een totaalpuntenaantal van 289 punten.

  Het was trouwens ook de eerste keer in onze geschiedenis dat we voor de tweede keer een

  2de generatie als winnaar hebben, na vader Eddie en broertje Eddie jr. is Siebrand de derde De Roos die als winnaar op het schavot mocht staan en in de wandelgangen hebben wij als bestuur gehoord dat er al een 3de  generatie De Roos klaargestoomd wordt om bij de editie van 2032 de 1ste prijs in ontvangst te nemen. Mooi dat die ambitie, kennis en kunde voor het roken van vader op zoon doorgegeven wordt.

   

  Daarop inhakend was er ook tijdens deze editie voor de 2de keer een masterclass georganiseerd waarbij onder leiding van Henk de Leeuw een twaalftal cursisten de fijne kneepjes van het palingroken aangeleerd kregen. Vorig jaar had Henk 10 deelnemers aan de masterclass waarvan er bij deze editie een tweetal niet onverdienstelijk meededen met de wedstrijd. Als bestuur geloven we erg in de masterclass, omdat er voldoende jonge mensen zijn die interesse hebben in het palingroken (bij een keet) en niet de mazzel hebben als de eerder genoemde gebroeders De Roos. Voor die mensen die graag willen en op zoek zijn naar kennisoverdracht organiseren wij de masterclass en natuurlijk hopen wij dan ook dat de deelnemers aan de masterclass op termijn ook mee gaan doen aan Fries Kampioenschap, en hoe leuk zou het nou zijn als we in de toekomst een winnaar krijgen die ooit eens heeft meegedaan aan een masterclass.

   

  Bij deze 24ste editie hadden we ook een primeur: De Streekklasse. Als stimulans hebben we als bestuur besloten om een extra prijs in het leven te roepen voor de beste roker uit de Streek, rokers die woonachtig zijn in Terband, Tjalleberd, Luinjeberd of  Gersloot. De winnaar van de eerste prijs in de Streekklasse was Klaas Tjibbe Knobbe uit Gersloot.

   

  Tenslotte natuurlijk ook een woord van dank aan onze juryleden, de talloze vrijwilligers, landeigenaar familie Krikke en onze sponsoren. Zonder hun zouden wij deze 24ste editie van Kampioenschap in deze vorm, met gratis entree en gratis parkeren, niet hebben kunnen organiseren.

  De komende editie willen we graag specialer, zowel voor rokers als voor bezoekers, maken omdat het de 25ste editie betreft. Als bestuur zijn we al voorzichtig bezig met de organisatie daarvan en mochten jullie ideeën of tips voor die 25ste editie hebben, die ook nog passend zijn binnen onze begroting, dan horen we die graag van jullie. Jullie kunnen de tips of ideeën naar ons toezenden via het reactieformulier op onze website, www.fkpalingroken.nl. of via onze Facebook pagina

  .

   

  Alvast onze oprechte dank daarvoor en graag tot ziens op 25 augustus 2018 bij de 25ste editie van het Fries Kampioenschap Palingroken.

   

  Het bestuur

ONTWERP DOOR OSCOM